Itsetunto, mikä se on?

Itsetunto - Hyvinvointivalmennus - Seinäjoki

Mikä ihmeen itsetunto? Hyvä itsetunto on yksinkertaisuudessaan itsensä arvioimista. Tämän vuoksi aloitin hyvän itsetunnon tutkimisen kysymällä ihmisiltä, mitä hyvä itsetunto juuri heille merkitsee.

Vastaajat olivat monen ikäisiä, miehiä ja naisia sekä monen eri ammatin edustajia. Vastauksetkin olivat erilaisia, mutta kaikista välittyi sama viesti; hyvä itsetunto on erittäin henkilökohtainen kokemus itsestä ihmisenä. Vastaajien mielestä hyvän itsetunnon omaava ottaa myös muut huomioon.

Osa vastaajista pohti sitä, kuinka jokin ihminen saattaa käytöksellään ja olemuksellaan näyttää, että hänellä on hyvä itsetunto, mutta kokemus siitä puuttuu. Lisäksi pohdittiin, että myös itseään voi huijata hyvän itsetunnon kanssa. Kuinka sitten tietää omaavansa hyvän itsetunnon? Tällaisia vastauksia sain.

”Rauha oman tekemisen ja olemisen kanssa. Ei häpeä kuka on ja mitä tekee.”

“Itsensä hyväksymistä ja itsenään olemista. Luottaa siihen, että kelpaa sellaisena kuin on ja pystyy elämään elämää siten miten itse haluaa. Uskaltaa tehdä omia päätöksiä. Ei tarkoita sitä, että ei pitäisi muita kuunnella tai ottaa huomioon. Seisoo omien päätösten takana.”

”Että ei tarvitse miettiä suuta avatessaan mitä muut miettivät”

“Itsetunto asia joka rakentuu itsetuntemukselle. Hyvä itsetunto on sopusointua omien kykyjen ja tavoitteiden kanssa. Tietää mihin pystyy ja voi elää sen mukaan.”

“Usko itseensä, omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin. Pystyy rakastaa ja arvostaa itseään terveellä tavalla. Ei ota itseään liian vakavasti ja osaa nauraa itselleen.”

”Kokemusta siitä, että olen riittävä, arvokas ja tärkeä sellaisena kuin olen. Että olen niin tietoinen itsestäni ja arvoistani, vahvuuksistani ja heikkouksistani, etten anna ulkoisten tekijöiden tai sanojen vaikuttaa tähän kokemukseen negatiivisesti.”

“Sitä, että voi illalla käydä nukkumaan hyvillä mielin. Ja, että ei tietoisesti ole pahoittanut kenenkään mieltä.”

Koska monet kokevat ahdistusta ja tyytymättömyyttä omaan ulkonäköönsä liittyen, minun oli pohdittava itsetuntoa myös ulkoisen olemuksen kannalta. Mitä yhteyttä ulkonäöllä ja itsetunnolla on? Vai onko niillä edes yhteyttä?

Keskustelimme ystäväni kanssa aiheesta. Keskustelussa emme päässeet mihinkään mustavalkoiseen lopputulokseen. Ymmärsimme molemmat ulkonäön vaikuttavan jossain määrin siihen mitä itsestämme ajattelemme, mutta se ei kuitenkaan ollut hyvän itsetunnon tae. Muiden silmissä kaunis ihminen voi kärsiä suuresti heikosta itsetunnosta. Hän voi kokea olevansa viehättävän näköinen, mutta kokemus jää itsetunnon kannalta valitettavan pinnalliseksi ja ohueksi.

Oman kokemukseni mukaan ihmisellä, jolla ulkonäkö sanelee oman hyvinvoinnin ja sen millaisena itsensä näkee, voi olla vaikeuksia vahvan itsetunnon rakentamisessa. Itse panostin ulkonäkööni kymmenisen vuotta sitten nykyistä enemmän ja hoikkuuteni oli minulle pakkomielle. Olin onneton ja epävarma itsestäni. Kärsin syömishäiriöstä ja vaatteet olivat minulle kertakäyttötavaraa. Nyt olen kantanut ja synnyttänyt kaksi lasta. Olen ulkoisesti ehdottomasti ryppyisempi ja välinpitämättömämpi, mutta koen itsetuntoni vahvistuneen. Tunnen itseni paremmin; tiedän mikä minussa on hyvää ja missä asioissa haluan kehittyä. Vaikka haluan vahvistaa itsetuntoani, sen määrittää jokin muu kuin ulkonäkö.

Tämä on toki vain oma kokemukseni. Ulkoiseen olemukseen panostaminen ei tietenkään ole vahvan itsetunnon este! Sehän on etuoikeus! Tärkeää on se mikä sinut määrittelee. Ulkonäköön panostava ihminen voi nauttia esteettisistä asioista antamatta niiden hallita omia ajatuksiaan.

Itsetunto ilmiönä voi näyttäytyä erilaisena eri elämän vaiheissa. Hyvä itsetunto tuottaa riittävän vahvan omakuvan, jotta omat myönteiset piirteet ovat aina omia haasteita vahvempia. Se takaa, että ihminen selviää vastoinkäymisistä ja tietää pärjäävänsä. Vastoinkäymisten kohdatessa näkee myös hyvän elämässä.

Hyvän itsetunnon omaava ihminen ei siis ole sama kuin itsekäs tai omahyväinen. Hän kohtelee muita hyvin ja elää oman näköistä elämää. Hyvään itsetuntoon liittyy näin vahvasti kyky arvostaa muita ihmisiä. Omien haasteiden ja heikkouksien hyväksyminen tarkoittaa sitä, että ihmisenä on mahdollisuus kehittyä ja kasvaa. Jotta itsetuntoa voisi kehittää, on hyvä tutustua itseensä. Hyvä itsetuntemus on vahvan itsetunnon kulmakiviä.

Oma positiivinen suhtautuminen muihin auttaa positiivisessa suhtautumisessa itseensä. Yksinkertaisuudessaan; kun keskityt hyvään, sinulle jää vähemmän aikaa keskittyä huonoon. Lisäksi voi olla tarpeellista havainnoida, onko ympärilläsi ihmisiä, jotka rohkaisevat, kannustavat ja hyväksyvät? Vai arvostelevatko he ennemminkin? Antavatko ympärillä olevat ihmiset sinulle energiaa vai päinvastoin? Hakeudu sellaisten ihmisten seuraan, jossa voit olla oma itsesi ja jossa sinun on hyvä olla.

Toivon, että jokainen huomaisi, että omilla ajatuksillamme helposti joko lannistamme tai rohkaisemme itseämme. On hyvä harjoitella puhumaan itselle kuin puhuisi parhaalle ystävälleen. Muista; ne asiat joihin kiinnität huomiota lisääntyvät. Kehitä hyviä puoliasi! Listaa ne paperille! Kiitä itseäsi onnistumisesta!

Onnea matkaan vahvan itsetunnon rakentamisessa, muiden ja itsen arvostamisessa sekä kauniissa elämässä! Aloita tänään. Huomenna olet jo hyvässä vauhdissa.

Rakasta itseäsi niin paljon, että siitä läikkyy yli muille ihmisille!

// Lotta Lahti